Nội dung

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hanhkhuccongnhantienphong.mp3 Congnhantrenchangduongmoi.mp3 BaiCaThanhNienVietNamTopCa_k88e.mp3 BaicanguoilaodongQuang_Huy.mp3 Hay_hat_len_bai_ca_Cong_Doan__VA.mp3 Hoithaotinchi.jpg DSC03581_230X230.jpg DSC03695_320x200.jpg DSC03689_320x200.jpg DSC03682_320x200.jpg DSC03680_320x200.jpg DSC03661_320x200.jpg DSC03655_320x200.jpg DSC03644_320x200.jpg DSC03630_320x200.jpg DSC03576_320x200.jpg DSC03584_320x200.jpg DSC03581_320x200.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  2. HD594_HD-CĐN_Danh gia chat luong hoat dong CĐCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Minh Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:23' 15-10-2013
  Dung lượng: 175.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
  CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM

  Số: 594/HD-CĐN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011
  
  

  HƯỚNG DẪN
  Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và
  đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong Ngành Giáo dục

  Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  Thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; căn cứ Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 12/02/2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN “Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong Ngành Giáo dục như sau:
  Phần thứ nhất
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Mục đích yêu cầu
  - Xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp các cấp công đoàn có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động của CĐCS; tạo điều kiện cho CĐCS nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của mình.
  - Mỗi năm một lần, thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS, công đoàn bộ phận (CĐBP), tổ công đoàn.
  - Các cấp công đoàn trong ngành cần quán triệt nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục tính hình thức, thành tích trong đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở.
  2. Đối tượng, căn cứ để đánh giá
  - CĐCS được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hàng năm phải được đánh giá, xếp loại. Những CĐCS thành lập mới hoặc được chia tách, sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động chưa đủ 8 tháng trong một năm thì không thực hiện đánh giá, xếp loại.
  - Đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung của từng tiêu chuẩn để làm cơ sở chấm điểm xếp loại.
  Phần thứ hai
  TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CĐCS VỮNG MẠNH
  I. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC; ĐƠN VỊ GIÁO DỤC CÔNG LẬP VÀ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

  Tiêu chuẩn
  Nội dung đánh giá
  Thang điểm
  
  1
  
  Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (sau đây gọi chung là nhà giáo và lao động); tham gia quản lí trường học, cơ quan, đơn vị.

  
  45 điểm
  
  1.1
  - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị (giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng) tổ chức hội nghị cán bộ công chức (CBCC) hàng năm đúng thời gian và quy trình đã hướng dẫn.
  - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ và nội quy của cơ quan, đơn vị; giám sát thực hiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế, nội quy khi cần thiết.
  - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên, nhà giáo và lao động tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
  3

  5


  2

  
  1.2
  - Tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành và địa phương có liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo và lao động.
  - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhà giáo và lao động theo đúng trình tự của Luật khiếu nại tố cáo; không có đơn thư vượt cấp.
  4


  2
  
  1.3
   Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với
   
  Gửi ý kiến